İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[229/2014-VUK-1-18272]-59025

16/05/2016

Konu

:

İnternet üzerinden verilen hizmetlerin   vergilendirilmesi ve belge düzeni.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve … tarihli Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğüne verdiğiniz dilekçe ile şirketinizin online yemek siparişi işi ile iştigal ettiği, tüketiciler ve restoranları bir araya getiren bir platformda sistem üzerinden iletilen siparişlerden hesaplanan komisyon bedellerini aylık olarak restoranlara fatura ettiği, kullanıcıların üye restorandan site üzerinden sipariş verdiği ürünlerin teslimatının restoran tarafından gerçekleştirildiği ve ödemenin kullanıcı tarafından restoran yetkilisine sipariş tesliminde yapıldığı, şirketinizin ödeme sistemine sanal pos uygulamasını da ekleyerek müşterilere daha fazla ödeme çeşitliliği sunmayı amaçladığı, sanal pos yoluyla ödeme yapan tüketicilere kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla her bir satış üzerinden belirli oranlarda indirim sağlamayı planladığı, indirimli yemek siparişi alan şirket kullanıcısından sanal POS aracılığıyla indirimli tutarın tahsil edileceği, söz konusu yemek siparişi restorana iletildikten sonra restoranın yapılan indirimden haberi olmayacağı için siparişi indirimsiz bedel üzerinden keseceği fiş/fatura ile teslim edeceği, şirketin arada kalan indirim tutarını pazarlama ve satış dağıtım gideri olarak kaydedeceği belirtilerek, söz konusu indirim tutarına ilişkin sipariş verenlerden belge temin edilememesi, sipariş verenlerle şirket arasında ticari bir ilişki olmaması nedeniyle belge düzeni hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Read more “İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni.”