Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Cezası ve Yasal Sonuçları

6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları şunlardır;

– Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. (TTK Md. 397/2)

-a Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası yapılamaz.

-b Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda

Bağımsız Denetim Yaptırmayan Şirket;

– Kar dağıtamaz

– Sermaye artıramaz,

– Sermaye azaltamaz,

– Fon sağlayan şirketlere ( Kredi verenler vb ) mali tablolar verilemez..

Mali tabloları, YMM veya Mali Müşavir tasdik edemez.

– Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumludur. (Limited şirketlerde eski TTK’da sorumlu müdür veya müdürlerin, 6102 sayılı yeni TTK’da yönetim kurulunu oluşturduğu bilinmektedir.)

– Denetçi seçilmesi ve web sitesinde yayınlama zorunluluğuna uyulmaması (Para cezası günlük 20 TL -100 TL, 300 gün 6.000 TL, özel usülsüzlük 30.000 TL dir -TCK Md. 52/1-)

SONUÇ: Yaptırmama Durumunda 30.000 (otozbin)TL üzerinde ceza ile karşılaşılabileceklerdir.