Özelge: DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV hk.

Sayı: 39044742-130-137

Tarih: 28/01/2015 T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130-137                   28/01/2015

Konu : DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; dahilde işleme izin belgesi sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinde iade edilecek katma değer vergisinin hesaplanması konusunda tereddütleriniz olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5) bölümünde, DİİB sahibi mükelleflerin 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilecekleri; DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı açıklanmıştır.

Read more “Özelge: DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV hk.”