HABER – DUYURU

HABER/DUYURU KONUSUTARİH
Mali Müşavirlere Güzel Haber201705
Personelin seyahatlerinde yapmış olduğu yeme, içme harcamaları201703
HATALI BAŞVURU NEDENİYLE 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE201702
VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN USUL DENETİMLERİNDE DİKKAT ETTİKLERİ HUSUSLAR201702
İŞVERENE İKİ YENİ DESTEK201702
EXPO 2021 resmen Hatay'da31-01-2017
Yatlarda Verilen Hizmetlerde KDV %18 Olarak Uygulanmalıdır.201701
Kur artışını hemen tahakkuk ettirip, mali tabloları bozmayalım…http://www.dunya.com/24-01-2017
Sorumlu sıfatı ile beyan edilecek kira tevkifatında vergiyi doğuran olay.201701
Davalı olan ortaklardan alacak için adat faizi201701
Akaryakıt satışı ile ilgili olarak ökc fişinde yer almayan iskonto tutarının kaydı ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı201701
Aksiyon bedeli, teşhir bedeli, dergi bedeli, gondol bedeli, palet bedeli, raf bedeli, bayi destek primi201701
Mal tesliminden sonra uygulanan iskonto, ciro priminde KDV oranı.201701
Daire ve işyeri karşılığında yapılan inşaat malzemesi teslimlerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı201701
vade farkı mahiyetindeki kur farkına ilişkin katma değer vergisinin kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacağı201701
Şirketin yabancı para cinsi ile olan vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlarını201701
Özelge: DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV hk.201601